GDPR, ochrana osobních údajů

Jelikož mi na mých zákaznících opravdu záleží, dělám maximum pro to, aby se s jejich údaji nakládalo s velkou opatrností. V případě objednávky na www.meia.cz po vás systém vyžaduje jen ty opravdu nejnutnější osobní údaje, jako je jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní spojení. Tyto údaje jsou využívány pro fakturace a také je nutné je předat zvolenému dopravci, který objednávku doručuje.

Vaše data jsou ukládána pouze na nezbytně dlouhou dobu. Dle nařízení GDPR máte právo na vymazání všech vašich údajů z mého systému, takže v případě zájmu mě neváhejte kontaktovat a ponechám si jen existující faktury, které musím ze zákona zakládat.

Momentálně není možné si zřizovat na www.meia.cz zákaznický účet a ani nezasílám žádné obchodní sdělení, a tak tyto starosti v souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních dat přirozeně odpadají.